Midalio White

Annual
Vegetative
Variety ID:
70019176
Crop:
Dahlia hybrida
Botanical Name:
Dahlia x hybrida
Series:
Midalio
Color:
White
Series
chevron_left
chevron_right