Przewodnik po zwalczaniu roztoczy na mandewili i innych roślinach ozdobnych

News
Mites symptoms

Roztocze, do których należą przędziorki, to małe pajęczaki, o wymiarach nieprzekraczających 0,5 mm, z kłująco-gryzącym aparatem gębowym. Preferują ciepłe i suche miejsca. Na mandewili powodują uszkodzenia bezpośrednie oraz pośrednie – chlorozę, ograniczenie wzrostu liści i pąków kwiatowych, a także brak kwitnienia. Czytając artykuł z blogu doradczego o roślinach ozdobnych, można dowiedzieć się więcej o różnych gatunkach roztoczy oraz o wpływie temperatury na ich cykl rozwojowy.

 

Roztocze należą do pajęczaków (Arachnida), głównej gromady stawonogów. Klasyfikowane są do rzędu Acari, stąd środki ochrony roślin używane do zwalczania tych szkodników nazywane są akarycydami. Rząd Acari składa się z wielu rodzin i grup pokrewnych roztoczy – podstawową grupą w przypadku szkodników jest Prostigmata.

Gatunki roztoczy najczęściej występujące w szklarniach lub tunelach to:

     . przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae)

     . przędziorek szklarniowiec (Tetranychus cinnabarinus)

     . roztocz narcyzowiec (Stenotarsonemus laticeps).

Wpływ temperatury na rozwój populacji T. urticae na różach (w dniach). Podsumowując: im wyższa temperatura, tym krótszy cykl i więcej jaj. 

Mites cycle

Syngenta oferuje kilka produktów roztoczobójczych, o różnych mechanizmach działania, co minimalizuje powstawanie odporności szkodników na środki ochrony roślin. Większość akarycydów zapewnia pewien poziom zwalczania przędziorków (Tetranychidae), podczas gdy różnopazurkowce (Tarsonemidae) i szpeciele (Eriophyidae) mogą wymagać zastosowania akarycydów o działaniu translaminarnym, w celu całkowitego zwalczenia szkodników ukrytych w pąkach i ciasno zwiniętych liściach. Rotacja grup chemicznych i mechanizmów działania środków ochrony roślin jest ważna w odniesieniu do roztoczy ze względu na ich krótki cykl rozwojowy. Ich zdolność do tworzenia wielu pokoleń w ciągu roku powoduje bowiem, że u populacji tych szkodników wytwarza się odporność na środki ochrony.

Źródło: Blog doradczy o roślinach ozdobnych (Ornamentals Advisory Blog)

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych akarycydów, należy skontaktować się z lokalnym specjalistą ds. wsparcia technicznego (Bartłomiej Pierzchalski). Wykaz zarejestrowanych środków ochrony roślin znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.