Privacy Statement

Oświadczenie o ochronie prywatności

OSTATNIA ZMIANA: [30/11/2021]

(obowiązuje od dnia 30 listopada 2021 r.)

1. Oświadczenie o ochronie prywatności

Prywatność użytkownika jest dla nas ważna. Chcemy użytkownika na bieżąco informować i zaznajamiać ze sposobami, w jakie zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane („przetwarzanie”) bezpośrednio lub pośrednio odnoszące się do użytkownika jako osoby fizycznej („dane osobowe”).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności (dalej „Oświadczenie o ochronie prywatności”) opisuje, w jaki sposób Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, 1601BK, Enkhuizen z siedzibą w Holandii (dalej „Syngenta” a także „my”, „nasze” i „nas”), która jest administratorem danych osobowych, przetwarza dane osobowe użytkownika zbierane w związku z Witryną internetową https://www.syngentaflowers.com. Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, jakie zbieramy od użytkownika podczas użytkowania Witryny internetowej oraz jak przetwarzamy dane osobowe użytkownika, jakim osobom udostępniamy dane osobowe (i gdzie mają swoje siedziby), jak długo przechowujemy dane oraz jakie wybory przysługują użytkownikowi w zakresie wykorzystywania jego danych osobowych. Opisujemy również, w jaki sposób można się z nami kontaktować w związku z naszymi praktykami w obszarze prywatności. Dziękujemy za staranne zapoznanie się niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu użytkownik ma wątpliwości lub pytania co do tego, jak Syngenta Seeds B.V. przetwarza dane osobowe użytkownika, prosimy skontaktować się z nami na adres dataprivacy.nl@syngenta.com.

2. Zbieranie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika, które zobowiązujemy się zbierać zgodnie z zasadą minimalizacji, będą zbierane w szczególności:

·         podczas rejestracji użytkownika dla celów dostępu, podczas logowania do Witryny internetowej lub podczas wypełniania formularza kontaktowego w Witrynie internetowej,

·         podczas przeglądania Witryny internetowej za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych za pomocą plików cookie podlega postanowieniom Polityki plików cookie: https://www.syngentaflowers.com/cookies-policy, z którą użytkownik powinien się starannie zapoznać.

3. Zabezpieczenia danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które użytkownik poda w Witrynie internetowej lub które zbierzemy na jego temat w trakcie korzystania przez użytkownika z Witryny internetowej przetwarzamy zgodnie z RODO.

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach Witryny internetowej.

4, Prawa przysługujące użytkownikowi

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, dlatego ma prawo do:

  • potwierdzenia, że Syngenta przetwarza dane osobowe użytkownika, prawo uzyskania dostępu lub otrzymania kopii danych osobowych użytkownika, jakie mogą znajdować się w naszym posiadaniu,
  • domagania się sprostowania lub aktualizacji niepoprawnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • domagania się skasowania lub usunięcia przez nas danych osobowych użytkownika,

·         ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika.

W niektórych sytuacjach użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa, które zostaną wskazane w szczegółowych informacjach o przetwarzaniu danych znajdujących się w dalszej części.

Użytkownik w dwóch sytuacjach może skorzystać także z prawa do sprzeciwu, gdy Syngenta przetwarza dane osobowe:

·         na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu użytkownik nie musi uzasadniać;

·         na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Syngenty; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją użytkownika.

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

5. Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Syngenta przetwarza dane osobowe użytkowników naszych Witryn internetowych dla realizacji następujących celów:

·         Optymalizacja użytkowania Witryny internetowej: Możemy automatycznie zbierać dane osobowe (w tym adresy IP, lokalizacje dostępu do Witryny internetowej, typ przeglądarki), przechowywać pliki dzienników w celu usprawnienia struktury naszej Witryny internetowej w kontekście potrzeb użytkownika oraz analizy trendów pobierania, żeby ułatwić identyfikację preferencji użytkownika.

·         Zarządzanie rozwiązywaniem problemów z Witryną internetową: Zbieramy adresy IP użytkownika, żeby ułatwić diagnozowanie problemów z serwerem i rozwiązywanie wszelkich problemów w konfiguracji Witryny internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwo danych.

·         Odpowiedzi na zapytania użytkownika: Żeby móc odpowiadać na zapytania, skargi, pytania i sugestie użytkownika dotyczące naszych produktów i wakatów, które użytkownik nam wysyła za pośrednictwem formularza kontaktowego w Witrynie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na naszych zgodnych z prawem interesach w postaci obsługi, odpowiednio i w sposób terminowy, zapytań, skarg, pytań i sugestii klientów dotyczących promocji lub innej podobnej działalności oraz dla
zapewnienia realizacji obowiązków prawnych dotyczących organizacji promocji i podobnych działań.

·         Rejestracja i logowanie w witrynie internetowej: Użytkownik może zdecydować się na rejestrację w naszej Witrynie internetowej, podając minimalny zakres informacji koniecznych do korzystania z naszej Witryny internetowej w celu otrzymywania na bieżąco informacji o naszych usługach i produktach. Takie dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, o ile nie uzyskamy uprzedniej świadomej zgody na takie działania.

·         Ochrona naszych interesów: Dla egzekwowania realizacji naszych warunków ogólnych, dla zgodnej z prawem ochrony naszej działalności lub działalności naszych jednostek powiązanych, dla zgodnej z prawem ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub aktywów i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub aktywów naszych jednostek zależnych oraz dla umożliwienia realizacji dostępnych środków prawnych bądź ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w tym celu opiera się na naszych zgodnych z prawem interesach w postaci ochrony naszej organizacji.

·         Działania z zakresu marketingu bezpośredniego związane w szczególności z wysłaniem newslettera do użytkowników, którzy wyrażą na to zgodę.

6. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Witrynie internetowej

 

7. Nasze profile w Social Media

 

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Podczas współpracy z osobami trzecimi spoza kraju zamieszkania podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe będą odpowiednio chronione w kraju odbiorcy. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), gdzie poziom ochrony danych osobowych nie jest taki sam jak w EOG. W takich warunkach możemy podjąć działania (np. standardowe klauzule umowne), żeby zagwarantować, że dane osobowe użytkownika będą przetwarzane z takim samym stopniem staranności, jaki obowiązuje w kraju zamieszkania użytkownika.

 

 

Przechowywanie danych osobowych

 

8. Pytania, wątpliwości i skargi

Jeżeli użytkownik chciałby skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej, a także w razie pytań lub wątpliwości co do tego, jak Syngenta wykorzystuje dane osobowe użytkownika, użytkownik może skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych lub ekspertem ds. ochrony danych (DPO/DPC) pod adresem: dataprivacy.nl@syngenta.com.

9. Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

[Użytkownik może dowiedzieć się, kiedy niniejsze ostatnio zaktualizowano niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, poprzez sprawdzenie pozycji „OSTATNIA ZMIANA” na górze niniejszej strony.]

Użytkownik może wydrukować, pobrać lub w inny sposób zapisać kopię niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności (oraz każdej jego zmienionej wersji) dla celów archiwizacyjnych.