GLOBALG.A.P.

Dział zaopatrzenia w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (EAME) w całości objęty certyfikacją GLOBALG.A.P.

   

W 2016 r. ogłosiliśmy, że zakład produkcji materiałów wyjściowych Syngenta Flowers w De Lier w Holandii otrzymała certyfikat dobrej praktyki rolniczej (GLOBALG.A.P.) i pomyślnie przeszedł audyt oceny ryzyka w zakresie praktyk społecznych (GRASP).
W 2020 r., Tolra, zakład produkcyjny specjalizujący się w produkcji mandewilli w Hiszpanii również przeszła taką certyfikację. Oznacza to obecnie, że na terenie EAME, każde ogniwo łańcucha dostaw roślin, od materiału początkowego do nieukorzenionych i ukorzenionych sadzonek jest objęte certyfikacją GlobalG.A.P.

GlobalGAP

GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P. oraz GRASP oparte na nauce i bezstronne (prowadzony na zasadzie non-profit) to wiodące systemy akredytacji dla branży kwiaciarskiej, rozwijane przez partnerów detalicznych, konsumentów i partnerów branżowych oraz oceniane przez zewnętrzne, niezależne instytucje.

GRASP
Powiązane standardy GRASP zapewniają sprawiedliwe i spójne praktyki w zakresie pracy i aspektów socjalnych w działalności firmy Syngenta na całym świecie. Standardy obejmują reprezentację pracowników, prawa, godziny pracy, prawa dzieci, pisemną dokumentację i dodatkowe świadczenia.

Wysokie standardy
Sukces oznacza, że wszystkie wewnętrzne miejsca produkcji roślin w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie podlegają certyfikacji GLOBALG.A.P., co zapewnia klientom firmy Syngenta spełnienie najsurowszych profesjonalnych i zrównoważonych standardów w zakresie produkcji roślin ozdobnych. Zaangażowanie zapewnia, że producenci obsługiwani przez firmę Syngenta i sprzedawcy detaliczni obsługiwani przez tych producentów odnoszą teraz dodatkowe korzyści, które dają im przewagę nad innymi w branży. Ta korzyść związana z roślinami wyprodukowanymi w systemie zrównoważonym obejmuje również konsumenta docelowego.

Wszystkie rośliny wyprodukowane w zakładach firmy Syngenta są objęte certyfikacją GLOBALG.A.P., która odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie firmy w odpowiedzialne zarządzanie i związane z tym inwestycje. W miarę jak zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu wprowadzono ponad 1000 ekologicznych etykiet przeznaczonych do znakowania towaru w obrocie między przedsiębiorstwami oraz kierowanego do konsumentów, przy takiej szerokiej gamie oznakowań Syngenta wybrała GLOBALG.A.P., ponieważ ta certyfikacja zapewnia najwyższe standardy.

Ponieważ europejscy sprzedawcy detaliczni i organizacje pozarządowe zajmujące się środowiskiem dążą do coraz większego zakresu produkcji certyfikowanej, producenci muszą dowieść, że stosowane przez nich metody produkcji są zrównoważone, aby zachować konkurencyjność na rynku. W ten sposób budują wiarygodność i wartość firmy wśród konsumentów poszukujących produktów wytwarzanych w sposób zrównoważony.

GLOBALG.A.P. oferuje producentom stałe wsparcie w celu poprawy jakości produkcji, w tym regularne audyty i obserwacje oraz integruje perspektywy branży i sprzedawców detalicznych.

Producenci pragnący uzyskać dodatkowe informacje mogą porozmawiać z przedstawicielem Syngenta Flowers lub zalogować się na stronie www.globalgap.org