Word trips de baas: de beste aanpak in gewasbescherming

News
thrips

In de dynamische wereld van de tuinbouw gaat de strijd tegen ziekten en plagen onverminderd door en evolueert deze voortdurend. Tijdens het recente ‘Rio-ontbijt’ van Syngenta Flowers op de IPM Essen, werd de aandacht gevestigd op het grootschalige probleem van Thrips parvispinus, waar telers mee te kampen hebben sinds de ontdekking ervan in Europa in 2001. Cristina Prados Fernández, Technical Specialist bij Koppert Biological Systems, betrad het podium om haar expertise te delen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming, speciaal afgestemd op de aanpak van deze hardnekkige plaag.

Koppert, een leider op het gebied van biologische bestrijding en bestuiving, heeft een omzet van   bijna 280 miljoen euro in 2021, beschikt over 11 productiecentra en heeft 2.750 medewerkers in dienst. Hun benadering van gewasbescherming is niet alleen gericht op de bestrijding, maar ook op het begrijpen van ziekten en plagen.

Cristina legde uit hoe Thrips parvispinus, afkomstig uit Indonesië, unieke uitdagingen voor telers met zich meebrengt; dit vanwege het brede scala aan waardplanten, de kenmerkende fysieke eigenschappen en het voortplantingsgedrag. Thrips parvispinus werd in Europa voor het eerst ontdekt in Griekenland in 2001 op gardenia's. De symptomen zijn voornamelijk zichtbaar op tere bladeren en stengels naast knoppen. De schade die deze tripsen kunnen aanrichten varieert tussen voedingsschade, groeistoornissen, bloem- en vruchtschade, vermindering van de fotosynthese en ze kunnen een vector zijn voor plantenziekten.


Thrips parvispinus kan worden onderscheiden van andere tripsen door zijn tweekleurige antennes en strepen van verschillende diktes, terwijl de strepen van andere tripsen even dik zijn. Het mannetje van Thrips parvispinus is flets van kleur, terwijl het vrouwtje zwart/bruin is. De cyclus tot volwassen insect duurt 14 tot 16 dagen bij een relatieve luchtvochtigheid van 65% en een temperatuur van 20-25 graden. 
Een andere zorgelijke eigenschap is dat 40 verschillende plantengeslachten - van okra (Abelmoschus) tot en met mais (Zea) - als waardplant voor T. parvispinus kunnen dienen.

Cristina schetste de noodzaak van een holistische, geïntegreerde aanpak van de gewasbescherming (Integrated Pest Management (IPM)). Dit is een strategie die naast chemische en biologische bestrijdingsmethoden, meerdere technieken omvat en aandacht heeft voor het ecosysteem waarin deze trips gedijt. Ze benadrukte het belang van biologische bestrijding als basis van de geïntegreerde aanpak en besprak verschillende natuurlijke vijanden van Thrips parvispinus, van roofmijten tot entomopathogene schimmels en nematoden.


Deze lijst met ‘natuurlijke vijanden’ is tot stand gekomen op basis van gedegen onderzoek waarbij de volgende parameters werden geëvalueerd:

•    Vruchtbaarheid van de vrouwtjes
•    Predatie en de snelheid van de voedselopname
•    Vermogen om de plaag te lokaliseren
•    Overlevingskansen van trips bij een eenzijdig dieet
•    Aanvullende voeding
•    Wijze van toepassing/dosering/herhaling/tijdstip van behandeling
•    Ontwikkeling van nieuwe hulpstoffen en nieuwe toepassingstechnieken
 

Cruciale tips voor de bestrijding van Trips parvispinus:

•    Verwijder eventuele gewasresten van eerdere teeltcycli
•    Top handmatig om zowel het aangetaste deel van de plant als de trips erop te verwijderen
•    Stel een quarantainezone in voor al het uitgangsmateriaal
•    Stel een robuust en betrouwbaar monitoringssysteem in om de door trips aangetaste gewassen te kunnen detecteren en te markeren
•    Zorg voor voldoende voedselbronnen voor nuttige organismen
•    Zet afwisselend verschillende soorten entomopathogene nematoden in
•    Plan een eerste behandeling in de zomer
•    Plan in december chemische bestrijding om de populatie terug te dringen

Heeft u te maken met Thrips parvispinus? Of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie:
 

Ulrich Eberhardt, Technical specialist bij Syngenta Flowers

Arnaud de Mortain, Technical specialist bij Syngenta Flowers