Een toekomstbestendige distributie keten opzetten

News
Leendert Arkenbout and Yigremachew Worku

Ontwerpen en stroomlijnen van de volledige distributie via de keten van Syngenta Flowers
Als je een sleutelpositie zoals Head of Supply Chain and Operations opsplitst in twee nieuwe functies, heb je daarvoor de juiste mensen nodig. Syngenta Flowers benoemde onlangs Yigremachew Worku als Head of Production EAME en Leendert Arkenbout als Head of Operations EAME.

Leendert wordt verantwoordelijk voor de inrichting van netwerken in het algemeen en leveringsprestaties, met de focus op efficiëntie en vereenvoudiging van de end-to-end-distributieketen. Yigremachew heeft grote plannen voor de invulling van zijn nieuwe functie.

Een jas die beiden past

Als je Leendert en Yigremachew vraagt naar hun achtergrond, wordt meteen duidelijk waarom voor hen is gekozen. Leendert heeft een achtergrond in finance, maar wat hem echt drijft is het verbeteren van processen. Yigremachew daarentegen is een teler die alles van planten weet. Hij begon als medewerker in de kassen en groeide door tot site manager bij Ethiopia Cuttings. 

Zodra Leendert begint te vertellen is hij één en al enthousiasme: "Onze distributieketen zal te maken krijgen met enorme uitdagingen, maar dat betekent ook dat er enorme kansen liggen. Eenvoudig gezegd is het onze taak om de klant te leveren wat hij besteld heeft." 

Op dat punt zullen jij en Yigremachew goed moeten samenwerken, of niet?

"Precies, want als zijn team de producten klaar heeft staan, moeten wij ze op een zo efficiënt mogelijke manier via de teams van Logistics en Warehousing bij de klant krijgen. Tegelijkertijd doen zich bewegingen en afwijkingen voor gedurende dat hele proces. In principe zijn we verantwoordelijk voor het algehele netwerkontwerp en de leveringsprestaties, met een focus op efficiëntie en vereenvoudiging van de end-to-end-distributieketen." 

Yigremachew vult aan: "En de focus van mijn team zal op kwaliteit liggen. We willen de beste zijn in de markt. Het is mijn taak om onze telers te verbinden met de distributieketen en Operations, om uiteindelijk zo de kwaliteit voor onze klanten in stand te houden en verder te verbeteren. Dit vraagt om sterke betrokkenheid en passie voor het bereiken van langetermijndoelen. Dat zijn dingen waar ik bijzonder trots op ben. Ik heb er heel veel zin in om mijn team bij deze uitdaging te ondersteunen." 

Wat is de visie van Syngenta Flowers op de distributieketen?

"Allereerst geloof ik in verschillende distributiestromen", vertelt Leendert. "We kunnen niet vasthouden aan een 'one-size-fits-all' benadering als we onze klanten goed willen bedienen, zowel op het gebied van kwaliteit als kosten. Maar het gaat ook over flexibiliteit. We moeten sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt. Het is tijd voor herbezinning op en potentieel herontwerp van onze distributieketen, en tijd om na te denken over de waarde van bestaande partnerschappen en het creëren van nieuwe samenwerkingen waar nodig. 

En tot slot gaat het over de versnelling van innovatie. Droom even met mij mee en stel je voor wat er gebeurt als we de houdbaarheid van een plant aanzienlijk kunnen verlengen. Dat klinkt misschien als een droom, maar dit komt steeds dichterbij en we werken al aan onderdelen hiervan met Optifreeze.

Als dit gaat lukken, betekent dat een revolutie voor onze hele industrie. En dat hangt uiteindelijk af van één partij: wijzelf, en niemand anders. Dat is de ware kracht van een moederbedrijf zoals Syngenta. We kunnen onze toekomst zelf opnieuw vorm geven." 

Yigremachew, wanneer ga je naar Nederland verhuizen?

Vanwege COVID-19 is de planning wat lastiger geworden, maar desondanks hoop ik rond oktober te verhuizen. Intussen heb ik dan nog tijd om mijn team hier in Ethiopië te ondersteunen. Ik zal veel dingen uit Ethiopië missen. Ik heb een grote familie, wat betekent dat het in mijn vrije tijd altijd een vrolijke boel is. En natuurlijk heb ik hier bij Ethiopia Cuttings een heel sterk en toegewijd team; ik ben er trots op dat ik met deze mensen heb mogen samenwerken.