GlobalGAP

GLOBALG.A.P.-certificaat dekt gehele EAME aanvoerketen af

In 2016 hebben wij bekendgemaakt dat ons productiebedrijf voor jonge planten in De Lier GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practice) werd gecertificeerd en bovendien was geslaagd voor de GRASP (Risk Assessment of Social Practice) audit.

In 2020 slaagde Tolra, onze productielocatie voor de vermeerdering van Mandevilla eveneens voor deze certificering. Dit betekent dat in ons bedrijf binnen de EAME-regio nu elke schakel in de aanvoerlijn voor vegetatief uitgangsmateriaal (van onbeworteld stek tot jonge planten) is afgedekt door een GLOBALG.A.P-certificaat.

GlobalGAP

GLOBALG.A.P

Op wetenschappelijke basis geschoeid en neutraal van opzet (zonder winstbejag) is GLOBALG.A.P. met GRASP een wereldwijd toonaangevend accreditatiesysteem o.a. voor de sierteeltsector, dat is ontwikkeld door partijen uit de sector en de retail, en met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties.

GRASP

GRASP

De normen waarvoor GRASP staat, bieden garanties dat de arbeidsomstandigheden en sociale aspecten van de activiteiten van Syngenta wereldwijd eerlijk en consistent zijn. Die normen hebben betrekking op de wijze waarop de werknemers in het bedrijf zijn vertegenwoordigd, hun wettelijke rechten, de werktijden, de rechten van kinderen, de rapportering en aanvullende voordelen.

Hoge standaarden

Het succes betekent dat alle interne productielocaties van Syngenta in Europa, Afrika en het Midden-Oosten nu GLOBALG.A.P. zijn gecertificeerd. Daarmee voldoet de onderneming aan de strengste professionele standaarden en duurzaamheidsnormen voor de sierteelt. Deze toonaangevende verbintenis biedt de telers waaraan Syngenta levert en de retailers die door die telers worden bevoorraad, het enorme voordeel dat zij zich kunnen onderscheiden op de markt. Dit onderscheidende voordeel van het duurzaam produceren van bloemen en planten werkt door tot op consumentenniveau.

Al het plantmateriaal dat op de Syngenta-locaties wordt geproduceerd valt onder GLOBALG.A.P.-certificering en weerspiegelt daarmee de wijze waarop het bedrijf omgaat en investeert in verantwoord rentmeesterschap voor de lange termijn. Nu duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, schermen inmiddels meer dan 1.000 ondernemingen in de sfeer van business-to-business en business-to-consumer met een eco-vermelding. Syngenta heeft gekozen voor GLOBALG.A.P. omdat deze certificering de hoogste standaarden kent.

Europese retailers en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) maken zich sterk voor de groei van de gecertificeerde productie. Telers moeten kunnen aantonen dat hun productiemethoden duurzaam zijn om op die manier concurrerend op de markt te blijven. Doen ze dat, dan bouwen ze geloofwaardigheid en goodwill op bij de consument die duurzaam geteelde producten zoekt.

GLOBALG.A.P. biedt continue ondersteuning aan de telers om de kwaliteit van hun productie te verbeteren, met inbegrip van regelmatige controles en follow-ups, waarbij de inzichten van de industrie én de retailer worden geïntrigeerd.

Voor meer informatie, nodigen wij telers uit contact op te nemen met een van de Syngenta Flowers -vertegenwoordigers of in te kijken op www.globalgap.org