Cookies Policy

Cookiebeleid

Cookiebeleid www.syngentaflowers.com

Versie datum 21 januari 2021

www.syngentaflowers.com (in dit cookiebeleid "onze website" genoemd) wordt beheerd door Syngenta Seeds B.V. (geregistreerd onder ondernemingsnummer 36029905), kantooradres Westeinde 62, 1601BK Enkhuizen, Nederland, SI 1.012 (in dit cookiebeleid aangeduid als "Syngenta", "wij", "ons"). 

Net als de meeste andere website-eigenaren maken wij gebruik van cookies om de gebruikers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken, hun doel, hoe u ze kunt accepteren of weigeren en hoe u ze van een apparaat kunt verwijderen, links naar ons privacybeleid en links naar het cookiebeleid en privacybeleid van relevante derde partijen. 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op het apparaat van een gebruiker installeert wanneer die de website bezoekt. Cookies helpen websites het apparaat van de gebruiker te herkennen wanneer hij die website de volgende keer bezoekt. 

Toestemming:

Alleen voor sommige cookies hebben wij de toestemming van de gebruiker nodig. Wij mogen cookies op het apparaat van een gebruiker opslaan zonder zijn toestemming als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij de toestemming van de gebruiker nodig voordat wij cookies op zijn apparaat plaatsen.

Hoe kan ik cookies accepteren, weigeren of verwijderen?

Wij presenteren een banner aan gebruikers wanneer zij onze website bezoeken vanaf een browser of apparaat. De banner biedt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te verwerpen (behalve voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website). Als alternatief kunnen gebruikers hun cookie-instellingen op elk moment wijzigen door op de onderstaande link te klikken - gebruikers hebben dan de mogelijkheid om (via aankruisvakjes) te wijzigen welke cookies zij accepteren.

Gebruikers kunnen browsegegevens (inclusief cookies) uit hun browser verwijderen door de opties en instructies van hun browser te raadplegen.

Onze website gebruikt sommige cookies van derden (bv. Google Analytics). Wij verstrekken de gebruiker links naar het cookiebeleid en privacybeleid van de derde partij, zodat de gebruiker kan begrijpen op welke manier de derde partij de cookiegegevens zal gebruiken. Wij ontvangen en verwerken sommige gegevens van cookies van derden die wij gebruiken voor de doeleinden die in de onderstaande cookietabel worden uitgelegd.

Onze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die de website niet naar behoren kan laten functioneren. Ze zijn nodig om de website de functie of dienst te laten leveren die de gebruiker vraagt. De toestemming van de gebruiker is niet vereist om dit type cookie op zijn apparaat te plaatsen.
  • Voorkeurcookies stellen de website in staat om informatie te onthouden die het gedrag of uiterlijk van de website verandert, zoals de voorkeurstaal van de gebruiker. Dit kunnen first-party of third-party cookies zijn (zie onderstaande definities). De toestemming van de gebruiker is vereist om dit type cookie op zijn apparaat te plaatsen.
  • Statistische cookies maken analyse of meting van het gedrag van de gebruiker op de website mogelijk, met inbegrip van het meten van de impact van advertenties en het analyseren waar gebruikers klikken. Dit wordt gedaan om de website te verbeteren en website-eigenaren te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun websites door informatie te verzamelen en te rapporteren. Dit kunnen first-party cookies of third-party cookies zijn (zie onderstaande definities). De toestemming van de gebruiker is vereist om dit type cookie op zijn apparaat te plaatsen.
  • Marketingcookies worden gebruikt om gebruikers op verschillende websites te volgen. Ze slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker, die wordt verkregen door voortdurende observatie van zijn surfgedrag. Hierdoor kan een specifiek gebruikersprofiel worden ontwikkeld, zodat een website advertenties kan tonen die relevant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders. Dit kunnen first-party cookies of third-party cookies zijn (zie onderstaande definities). De toestemming van de gebruiker is vereist om dit soort cookies op zijn apparaat te plaatsen.

First-party en third-party cookies:

  • First party cookies zijn cookies die wij (Syngenta) vanaf onze website op het apparaat van de gebruiker plaatsen. 
  • Third-Party cookies worden op het apparaat van een gebruiker geplaatst door sommige functies die op onze website geactiveerd zijn en worden geleverd door een niet-Syngenta entiteit (een "derde partij"). De derde partij behandelt de gegevens die via de cookies worden verkregen. Wij (Syngenta) kunnen echter ook gebruik maken van de informatie die door de cookies van derden wordt gegeven (bijv. Google Analytics). 

Sessie- en permanente cookies: 

  • Sessiecookies bevatten informatie die wordt opgeslagen op een tijdelijke geheugenplaats en vervolgens wordt verwijderd nadat de sessie is voltooid of de webbrowser is gesloten. Sessiecookies slaan informatie op die de gebruiker heeft ingevoerd en volgen de bewegingen van de gebruiker binnen de website.
  • Permanente cookies blijven op het apparaat van de gebruiker gedurende de periode die in de onderstaande cookietabel wordt vermeld. 

Persoonlijke gegevens:

Sommige cookies op onze website gebruiken persoonlijke gegevens zoals het IP-adres van de gebruiker. 

Onze verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.syngentaflowers.com/nl/privacy-statement. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Met betrekking tot cookies van derden verwijzen wij u tevens naar het cookiebeleid en privacybeleid van de desbetreffende derden, die beschikbaar zijn via de links in de onderstaande cookietabel.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens:

Wij zullen persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals aangegeven in de onderstaande cookietabel. Dergelijke overdrachten zullen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor dergelijke internationale overdrachten. Meer informatie is hier beschikbaar.

VS: Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die aan derde organisaties in de VS worden doorgegeven, adequaat worden beschermd door ervoor te zorgen dat de ontvangende organisatie door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen heeft aangenomen. Meer informatie is beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_nl.

Syngenta Group: Wij geven persoonsgegevens door aan Syngenta Group bedrijven die buiten de EER gevestigd zijn, waaronder ons moederbedrijf, Syngenta AG, die in Zwitserland gevestigd is. Wij kunnen op rechtmatige wijze persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven van de Syngenta groep omdat de Europese Commissie van mening is dat deze landen een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden of omdat wij binnen de groep overeenkomsten voor gegevensoverdracht hebben gesloten die standaardclausules voor gegevensbescherming bevatten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie over dergelijke overeenkomsten vindt u hier: 

Internationale doorgifte van persoonsgegevens door derden:

U kunt meer te weten komen over eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens door de derde partijen die in dit cookiebeleid worden genoemd in hun respectieve privacybeleid via de links in de onderstaande cookietabel.